Czytanie bajek w Bibliotece w Iłowie – Osadzie…

             W ramach zajęć wspierająco – aktywizujących 11 maja 2016r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II  współuczestniczyli w akcji głośnego czytania bajek organizowanej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iłowie – Osadzie.  Utwory literackie były czytane przez Wójta Gminy Iłowo – Osada Pana Sebastiana Cichockiego oraz wiceprzewodniczącą Rady Gminy Iłowo-Osada Panią Dorotę Kacperowską. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i radością ze strony słuchaczy.

Dodaj komentarz