Piękny Jubileusz…

     Dnia 18.10.2018 r. uczestnicy wraz z kadrą Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie mieli przyjemność uczestniczyć w uroczystości XX – lecia działalności Działdowskiego Centrum Caritas i Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie. Uroczystość Jubileuszową rozpoczęto Mszą Świętą koncelebrowaną sprawowaną przez biskupa Wiesława Śmigla w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie. Po Eucharystii uczestnicy jubileuszowych obchodów spotkali się w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie, gdzie wszyscy gości mogli obejrzeć interesujący film nawiązujący do składanych pozdrowień i życzeń nagranych przez inne zaprzyjaźnione środowiskowe domy samopomocy dla naszych Jubilatów. Następnie galę Jubileuszową uroczycie otworzył Ks. prałat Daniel Adamowicz Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej kierując swoje słowa uznania do wszystkich darczyńców świadczących nieocenioną pomoc osobom będącym w potrzebie, chorym, starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, a także osobom żyjącym w skrajnym ubóstwie, ofiarom przemocy oraz dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją. Po obejrzeniu filmu podsumowującego dotychczasową działalność Działdowskiego Centrum Caritas i Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej, nadszedł czas na uroczyste wręczenie statuetek osobom i instytucjom, będącym odpowiedzią na wołanie Św. Jana Pawła II o miłosierdzie czynów wspierając działalność Caritas. Uświetnieniem uroczystości był wspaniały występ artystyczny naszych gospodarzy spotkania. Po części oficjalnej przyszedł czas na ciepły i słodki poczęstunek.

Kierownik, Pracownicy i Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy
Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie
kierują szczere wyrazy uznania dla Pani Kierownik Agnieszki Mostek i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy za ofiarną pracę i dobre słowo niesione osobom niepełnosprawnym. Życzymy wytrwałości w podejmowaniu kolejnych wyzwań oraz wszelkiej pomyślności w dążeniu do dalszego rozwoju placówki.
Natomiast
uczestnikom Domu życzymy wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które staną się dla naszych Jubilatów źródłem satysfakcji życiowej
i korzyści w życiu codziennym.

 

Dodaj komentarz