Spotkanie z Kierownikiem GOPS

        Dnia 26.09.2018 r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie mieli możliwość gościć Pana Piotra Wilgowicza Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie – Osadzie. W ramach spotkania z ciekawą osobą nasz gość przybliżył nam kwestie związane zasadami udzielanych świadczeń z pomocy społecznej. Następnie omówione zostały szczegółowo formy i kryteria świadczonej pomocy pieniężnej i niepieniężnej, m.in.: zasiłek stały, okresowy, celowy, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania itp. Ważnym tematem również okazały się informacje dotyczące zaistniałych zmian w bieżącym roku, które w szczególności dotyczą naszych uczestników m.in.: zmiany wysokości renty socjalnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz kryterium dochodowego. Uczestnicy Domu z dużym zainteresowaniem słuchali informacji, które niewątpliwie stały się cennymi wiadomościami udzielonymi przez zaproszonego gościa. Uwieńczeniem naszego spotkania były zadawane pytania przez naszych uczestników dotyczące omawianej tematyki, których odpowiedzi udzielane przez Pana Piotra Wilgowicza rozproszyły wszelkie wątpliwości naszych słuchaczy. Bardzo dziękujemy Panu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za poświęcony nam czas oraz przekazanie nam własnych cennych doświadczeń i wiedzy w zakresie pomocy społecznej.

Dodaj komentarz