Dokumenty

Z usług Środowiskowego Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Iłowie – Osadzie statutowo może korzystać 30 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Dom jest czynny od poniedziałku do piątku – od 7:30 do 15:30. Osoby kierowane są do Domu na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie – Osadzie.  Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia indywidualne oraz grupowe wsparcie. Usługi proponowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej realizuje Zespół Wspierająco-Aktywizujący.

Działania Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie regulują:

  • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 19 sierpnia 1994 roku z późn. zm.
  • Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku z późn. zm.
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z późn. zm.
  • Statut Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie
  • Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie
  • Ramowy Program Działalności  Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie