Kadra

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „TWÓRCĄ SAMEGO SIEBIE…                                                                                                                                              Św. Jan Paweł II

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie zatrudnia kadrę merytoryczną związaną z realizacją zadań wspierająco – aktywizujących oraz personel administracyjno – obsługowy. Poziom wykształcenia i kompetencji zawodowych pracowników jest bardzo wysoki oraz specjalistyczny. Pracujący specjaliści m.in. psychologowie, instruktorzy terapii zajęciowej, opiekunowie, pracownicy socjalni posiadają wiedzę, umiejętności oraz wieloletni staż pracy z osobami z zaburzeniami czynności psychicznych i niepełnosprawnymi intelektualnie. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczeń i usług oferowanych przez placówkę organizowane są liczne szkolenia, warsztaty, wynikające z bieżącego zapotrzebowania kadry.

Pracownicy Środowiskowego Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie:

Lucyna Mątowska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Iwona Kępka – pracownik socjalny/pedagog

Aneta Frankowska – instruktor terapii zajęciowej

Ewelina Marciniak-Zembrzuska – instruktor terapii zajęciowej

Karolina Janicka – instruktor terapii zajęciowej

Magdalena Dębska – instruktor terapii zajęciowej

Ewa Wilk – opiekun

Kinga Krogulska – psycholog

Zofia Radzka – główna księgowa

Agnieszka Grużewska – pracownik administracyjny

Karolina Grudzińska – robotnik gospodarczy

W roku 2018 kadra Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie-Osadzie uczestniczyła w rożnych formach doskonalenia o następującej tematyce:

  1. „Samodzielność i zaradność jako cel wiodący w pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie”,
  2.  „Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi”,
  3. „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną”,
  4. „Zasady i warunki efektywnej współpracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi”,
  5. „Wypalenie zawodowe – profilaktyka, komunikacja interpersonalna, analiza reakcji na sytuacje stresowe”,
  6. „Warsztaty umiejętności społecznych z wykorzystaniem elementów TSR i treningu zastępowania agresji”,
  7. „Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu”,
  8. „Pomoc społeczna a ochrona zdrowia psychicznego 2018 – zagadnienia praktyczne dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z uwzględnieniem zmian w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego”,
  9. „Wariacje z aniołami. Warsztaty metodyczne – plastyczne”.