Kadra

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „TWÓRCĄ SAMEGO SIEBIE…                                                                                                                                              Św. Jan Paweł II

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie zatrudnia kadrę merytoryczną związaną z realizacją zadań wspierająco – aktywizujących oraz personel administracyjno – obsługowy. Poziom wykształcenia i kompetencji zawodowych pracowników jest bardzo wysoki oraz specjalistyczny. Pracujący specjaliści m.in. psychologowie, instruktorzy terapii zajęciowej, opiekunowie, pracownicy socjalni posiadają wiedzę, umiejętności oraz wieloletni staż pracy z osobami z zaburzeniami czynności psychicznych i niepełnosprawnymi intelektualnie. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczeń i usług oferowanych przez placówkę organizowane są liczne szkolenia, warsztaty, wynikające z bieżącego zapotrzebowania kadry.

Pracownicy Środowiskowego Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie:

Agnieszka Grużewska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Ewelina Zakrocka – pracownik socjalny

Aneta Frankowska – terapeuta

Ewelina Marciniak-Zembrzuska – terapeuta zajęciowy

Karolina Janicka – terapeuta zajęciowy

Magdalena Dębska – instruktor terapii zajęciowej

Ewa Wilk – instruktor terapii

Kinga Krogulska – psycholog

Zofia Radzka – główna księgowa

Dominika Kucińska – pracownik administracyjno-kadrowy

Karolina Grudzińska – robotnik gospodarczy

W roku 2020 kadra Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie-Osadzie uczestniczyła w rożnych formach doskonalenia o następującej tematyce:

  1. „Plastyczne projekty wielkanocne”;
  2.  „Specyfika i metody pracy oraz wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością sprzężoną”;
  3.  „Trening metapoznawczy w pracy z osobami doświadczającymi schizofrenii lub depresji”;
  4. „Środowiskowe Domy Samopomocy 2020 – zmiany w przepisach prawa i kwestie problematyczne w czasie pandemii”;
  5.  „Trudności w pracy z uczestnikiem ŚDS a możliwości terapeuty ”.