Kadra

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „TWÓRCĄ SAMEGO SIEBIE…                                                                                                                                              Św. Jan Paweł II

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie zatrudnia kadrę merytoryczną związaną z realizacją zadań wspierająco – aktywizujących oraz personel administracyjno – obsługowy. Poziom wykształcenia i kompetencji zawodowych pracowników jest bardzo wysoki oraz specjalistyczny. Pracujący specjaliści m.in. psychologowie, instruktorzy terapii zajęciowej, opiekunowie, pracownicy socjalni posiadają wiedzę, umiejętności oraz wieloletni staż pracy z osobami z zaburzeniami czynności psychicznych i niepełnosprawnymi intelektualnie. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczeń i usług oferowanych przez placówkę organizowane są liczne szkolenia, warsztaty, wynikające z bieżącego zapotrzebowania kadry.

Kadra Środowiskowego Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie:

Lucyna Mątowska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Iwona Kępka – pracownik socjalny/pedagog

Zofia Radzka – główna księgowa

Aneta Frankowska – instruktor terapii zajęciowej

Ewelina Marciniak-Zembrzuska – instruktor terapii zajęciowej

Karolina Janicka – instruktor terapii zajęciowej

Ewa Wilk – opiekun

Magdalena Dębska – instruktor terapii zajęciowej

Kinga Krogulska – psycholog

W roku 2017 kadra merytoryczna Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie-Osadzie uczestniczyła w rożnych formach doskonalenia o następującej tematyce:

  1. „Praca z osoba starszą – komunikacja i radzenie sobie z trudnościami w komunikacji” – OTTSON we Wrocławiu,
  2.  „Terapia zachowań niepokojących” – Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie,
  3. „Metody pracy z trudnym klientem” – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
  4. „Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi, w tym, z osoba starszą” – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
  5. „Depresja” – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie,
  6. „Zarządzanie zasobami ludzkimi” – Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie,
  7. „Zasady kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi”
  8. „Zwiększenie efektywności pracy pracowników środowiskowego domu samopomocy – elementy superwizji” – Centrum Psychologiczne KROKI w Działdowie.