Kadra

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „TWÓRCĄ SAMEGO SIEBIE…                                                                                                                                              Św. Jan Paweł II

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie zatrudnia kadrę merytoryczną związaną z realizacją zadań wspierająco – aktywizujących oraz personel administracyjno – obsługowy. Poziom wykształcenia i kompetencji zawodowych pracowników jest bardzo wysoki oraz specjalistyczny. Pracujący specjaliści m.in. psychologowie, instruktorzy terapii zajęciowej, opiekunowie, pracownicy socjalni posiadają wiedzę, umiejętności oraz wieloletni staż pracy z osobami z zaburzeniami czynności psychicznych i niepełnosprawnymi intelektualnie. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczeń i usług oferowanych przez placówkę organizowane są liczne szkolenia, warsztaty, wynikające z bieżącego zapotrzebowania kadry.

Kadra Środowiskowego Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie:

Lucyna Mątowska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Iwona Kępka – zastępca kierownika ŚDS/pracownik socjalny

Zofia Radzka – główna księgowa

Aneta Frankowska – instruktor terapii zajęciowej

Ewelina Marciniak-Zembrzuska – instruktor terapii zajęciowej

Karolina Janicka – instruktor terapii zajęciowej

Ewa Wilk – opiekun

Kinga Krogulska – psycholog

kadra

W roku 2016 kadra merytoryczna Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie-Osadzie uczestniczyła w rożnych formach doskonalenia o następującej tematyce:

  1. „Zasady bezpiecznego kontaktu z osobą z zaburzeniami psychicznymi” – Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie
  2. „Treningi umiejętności społecznych” – Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie
  3. „Podstawowe zasady pracy z osobami z zaburzeniami czynności psychicznych z uwzględnieniem specyfiki choroby” – Specjalista Psychiatrii dr Iwona Kaszuba
  4. „Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej” – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
  5. „Zrozumieć Autyzm” – Program Pomocy Osobom Autystycznym z trenów wiejskich i ich rodzin” – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
  6. „Kontakt z rodziną podopiecznego w placówkach pomocy społecznej” – OTTSON
  7. „Pomoc społeczna a ochrona zdrowia psychicznego – obowiązki pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego” – EDI Centrum Szkolenia w Olsztynie
  8. Studia podyplomowe: „Gerontologia i arteterapia” – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.