Treningi umiejętności społecznych

            Treningi umiejętności społecznych powstały jako forma treningu grupowego, u podstaw którego leżą założenia dotyczące percepcyjnego nauczania społecznego. W praktyce oznacza to, że w czasie zdobywania umiejętności społecznych bazuje się na konkretnej wiedzy, którą na ich temat posiada osoba uczestnicząca w programie. Planując kolejne spotkania treningowe zadawane są pytania co musi wiedzieć dana osoba żeby wykonać określoną czynność w konkretnej sytuacji społecznej.

            W Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie prowadzone są następujące treningi umiejętności społecznych:

1. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów:

W ramach treningu uczestnicy ŚDS nabywają umiejętności z zakresu radzenia sobie z trudnymi sytuacjami międzyludzkimi, które pojawiają się w codziennym życiu. Podczas treningu starają się przełamywać bariery międzyludzkie, ucząc się aktywnego słuchania oraz radzenia sobie w problemowych sytuacjach w sposób społecznie akceptowanych. Celem treningu jest również zdobycie wiedzy odnośnie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscu publicznym poprzez kształtowanie motywacji uczestnika do akceptowanych przez otoczenie zachowań.

2. Trening kulinarny:

W ramach treningu uczestnicy ŚDS kształtują umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych, doskonalą umiejętności estetycznego przygotowywania posiłków oraz nakrywania stołu odpowiednią zastawą. Nabywają również praktyczną umiejętność korzystania ze sprzętu AGD, poszerzają wiedzę z zakresu zdrowej żywności i jej przechowywania.

3. Trening lekowy:

Podczas treningu uczestnicy ŚDS nabywają i pogłębiają zasady prawidłowego przyjmowania zleconych leków, ćwiczą systematyczność oraz samodzielność w przyjmowaniu leków. Uzyskują również świadomość konieczności i zasadności przestrzegania czasu oraz dawki leku.

4. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego:

W ramach treningu uczestnicy ŚDS kształtują i doskonalą umiejętności poznawania i rozwijania aktywnych form wypoczynku, uczą się pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego np. turystyka, rekreacja, sport. Trening pozytywnie wpływa na poprawę stanu emocjonalnego uczestników, niweluje napięcia i stany nerwowe u osób z zaburzeniami czynności psychicznych.

5. Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi:

W ramach treningu uczestnicy ŚDS nabywają umiejętności z zakresu racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, nabywają praktycznych umiejętności planowania wydatków i zakupów oraz poznają ceny podstawowych produktów co daje im pewną swobodę i orientację w tej tematyce.

6. Trening praktyczny:

W ramach treningu uczestnicy ŚDS nabywają, rozwijają i wzmacniają samodzielność w zakresie doskonalenia podstawowych czynności dnia codziennego (pranie, suszenie odzieży, prasowanie, segregowanie odzieży, korzystanie z urządzeń elektrycznych oraz innych czynności niezbędnych w prawidłowym prowadzenie wlanego gospodarstwa domowego).

7. Trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny:

W ramach tego treningu uczestnicy ŚDS kształtują i doskonalą zachowania prozdrowotne, zdobywają i poszerzają wiedzę na temat zasad higieny osobistej, wyrabiają i utrwalają nawyki higieniczne oraz nabywają praktycznych umiejętności dbania o strefę estetyki własnego wyglądu zewnętrznego.

8. Trening przygotowanie do podjęcia pracy: 

W ramach treningu uczestnicy ŚDS kształtowali umiejętności i nawyki niezbędne do podjęcia pracy. Omawiali zasady dobrej współpracy, kwestie obowiązkowości i sumienności niezbędne w procesie poszukiwania i podejmowania pracy. Odgrywali scenki tematyczne, w których zwracali uwagę na elementy ważne podczas rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami.

9. Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.