Historia

W roku 1995 weszła w życie ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, która umożliwiła zapewnienie wsparcia społecznego, m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Wówczas taką potrzebę zorganizowania środowiskowego domu samopomocy w gminie Iłowo-Osada dostrzegł ówczesny wójt – Pan Jan Przyborski.

Środowiskowy Dom Samopomocy swoją działalność rozpoczął 10 stycznia 2005 roku. Realizacja tego zadania została powierzona Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie, w  związku z czym placówka od chwili utworzenia do dnia 31.12.2014 r. funkcjonowała w strukturach organizacyjnych tegoż to Ośrodka.

Dnia 4 marca 2005 roku odbyła się uroczystość, podczas której nastąpiło oficjalne otwarcie i poświęcenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie-Osadzie. W kronice zanotowano, że w uroczystości udział wzięli: Aldona Kubicka, ówczesna Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej UW w Olsztynie, Sylwia Kicińska – Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli UW w Olsztynie, Przewodniczący Rady Gminy Iłowo-Osada Pan Jan Sikorski, Wójt Gminy Iłowo-Osada Pan Jan Przyborski, radni gminy i duchowni  – ks. Jan Pezara, ks. Marian Barzowski, ks. Tadeusz Kaczyński oraz Grażyna Laskowska ówczesna kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, a także sponsorzy i przedsiębiorcy.

DSCF1622

Już 30 sierpnia 2005 roku odbyła się pierwsza Letnia Spartakiada zorganizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Iłowie – Osadzie. Wówczas w imprezie uczestniczyły cztery Domy: z Lidzbarka, Działdowa, Mławy oraz Iłowa-Osada. W roku 2005 uczestnicy wyjechali również na pierwszy w historii turnus rehabilitacyjny do Pobierowa.

Następne, ważne wydarzenie dla placówki miało miejsce 17 czerwca 2006 roku. W tym dniu placówka otrzymała imię Jana Pawła II, a na budynku odsłonięto i poświęcono tablicę ku czci patrona. Tablicę ufundowali sponsorzy społeczności Iłowa-Osada, a  wykonała firma Gran-Mar.

_DSC0067

Przez kolejne lata kadra merytoryczna wraz z kierownictwem organizowała uczestnikom Domu czas i zajęcia, a chcąc sprostać najwyższym standardom dokonywano remontów w budynku jak i pobudowano pochylnię umożliwiającą swobodne i bezpieczne korzystanie z pomieszczeń.

W  2014 roku decyzją wójta Pana Sebastiana Cichockiego i Rady Gminy Iłowo podjęto decyzję wydzielenia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur gminy i powierzenie prowadzenia Domu organizacją pozarządowym. Od 1 stycznia 2015 roku prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy im. Św. Jana Pawła II drogą konkursu przejął Caritas Diecezji Toruńskiej.

Opierając się na dotychczasowym, wieloletnim doświadczeniu oraz wiedzy, obecne kierownictwo i wykwalifikowany zespół wspierająco – aktywizujący pragnie, aby powierzone zadanie wypełniać z należytą starannością i troską, dla dobra i pożytku uczestników Domu, a także społeczności Gminy Iłowo-Osada.