Zajęcia

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie realizuje swoje cele poprzez różnorodne formy zajęć dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, jak również do możliwości organizacyjnych i finansowych placówki. Osoby, które korzystają ze środowiskowego domu samopomocy nie są pacjentami lecz uczestnikami zajęć. Mają możliwość aktywnego uczestniczenia w codziennym życiu ośrodka, otwartego wyrażania swoich opinii i potrzeb. Współdecydują o ważnych bieżących kwestiach związanych z prowadzeniem placówki.

W Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie realizowane są następujące zajęcia i metody wsparcia:

 1. Zajęcia kulturalno – oświatowe: zajęcia kształtują i doskonalą umiejętności aktywnej formy wypoczynku oraz wskazują pozytywne wzorce spędzania czasu wolnego, jak również rozwijają różne zainteresowania oraz zwiększają ogólną aktywność życiową uczestników.

 1. Zajęcia kulinarne: uczestnicy podczas zajęć kształtują umiejętności kulinarne, które później wykorzystują w życiu codziennym. Wykonują podstawowe czynności kuchenne, poznają tajniki gotowania prostych i tanich potraw, obsługują sprzęt gospodarstwa domowego.
 1. Zajęcia plastyczne oraz techniczne: celem zajęć jest wykorzystanie zdolności manualnych oraz rozwijanie zdolności uczestników. Podczas zajęć uczestnicy dbają o wystrój Domu, tworzą wiele ciekawych prac wykorzystując do tego szereg metod i technik plastycznych, wykonują ozdoby wielkanocne i bożonarodzeniowe, tworzą kartki okolicznościowe itp.

 1. Zajęcia relaksacyjne: rezultatem zajęć jest uzyskanie stanu odprężenia, spokoju, zadowolenia oraz stabilizacja reakcji emocjonalnych uczestników, a także poznanie siebie samego poprzez wyciszenie, rozluźnienie i ukształtowanie umiejętności odreagowania negatywnych emocji oraz rozładowania napięć.

_DSC0658

 1. Zajęcia rewalidacyjne: wynikiem zajęć jest usprawnianie motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo–ruchowej, spostrzegawczości poprzez zajęcia grafomotoryczne. Zajęcia są adresowane do osób posiadających typ B czyli niepełnosprawność intelektualną. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej (nielicznej).

 1. Terapia ruchem: zajęcia mają na celu utrzymanie lub poprawę ogólnej kondycji fizycznej i sprawności motorycznej, podnoszenie ogólnej wydolności organizmu oraz wdrażanie do aktywności ruchowej w życiu codziennym.

 1. Zajęcia krawieckie: na zajęciach uczestnicy uczą się obsługi maszyny do szycia, poznają nowe techniki krawieckie, uczą się szycia ręcznego, kroju, podszywania i skracania odzieży, szycia poduszek, maskotek, serwetek, fartuszków a także strojów do występów artystycznych.
 1. Zajęcia z choreoterapii: w ramach zajęć podopieczni uczą się podstawowych kroków tanecznych do tańców oraz ćwiczą różnego rodzaju mini-układy taneczne, przygotowywane w ciągu roku i prezentowane na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych.
 1. Zajęcia komputerowe: w trakcie zajęć uczestnicy uczą się obsługi sprzętu komputerowego, podstawowych programów i korzystania z Internetu w podstawowym zakresie zgodnie z możliwościami i poziomem zainteresowania uczestników.
 1. Zajęcia z hortiterapii: głównym celem zajęć jest zmniejszenie stresu podczas przebywania wśród zieleni oraz satysfakcja z pielęgnacji roślin. Stosujemy hortiterapię bierną (spacer, aktywność fizyczna, doznania estetyczne) oraz czynną (aktywna praca z roślinami – siew, sadzenie, prace pielęgnacyjne, kompozycje roślinne).

    11. Zajęcia florystyczne: zajęcia kształtują poczucie piękna i estetyki, rozbudzają nowe zainteresowania i uzdolnienia florystyczne i mają wpływ na łagodzenie napięć psychicznych uczestników.

    12. Muzykoterapia: zajęcia maja na celu umuzykalnianie, dostarczanie artystycznych wrażeń oraz odreagowanie napięć emocjonalnych przez uczestników.

       13. Biblioterapia/Filmoterapia: dzięki zajęciom dostarcza  się wiedzy i rozrywki poprzez interesującą literaturę, film czy prasę.

    14. Poradnictwo socjalne zawiera:

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobami związanymi ze Domem i ich rodzinami,
 • udzielenie niezbędnych informacji o funkcjonowaniu placówki, dostępnych formach i metodach zajęć oraz zasadach organizacyjnych,
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, urzędowych i socjalno-bytowych,
 • udziela pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 • interwencję w razie pogorszenia stanu zdrowia,
 • udzielanie pełnej informacji o przysługującym im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
 • współpracę z rodziną uczestnika,
 • współpracę z instytucjami i organizacjami,
 • pogłębianie integracji z najbliższym otoczeniem i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

    15. Poradnictwo psychologiczne zawiera:

 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 • realizowanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących,
 • przeprowadzanie diagnoz psychologicznych,
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczestników,
 • rozwijanie empatii, tworzenie atmosfery wzajemnej akceptacji,
 • przepracowywanie konfliktów grupowych,
 • wspieranie uczestników w trudnych sytuacjach życiowych,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów.

16. Poradnictwo pedagogiczne – (wsparcie, pomoc, rozmowa doradcza, porada) w razie zaistniałej potrzeby uczestnika oraz w prawidłowej realizacji założonych zaleceń w planach wspierająco – aktywizujących. Poradnictwo będzie dotyczyło sfer: środowiska wychowawczego (rodzina, sąsiedzi, społeczność lokalna), spraw i trudności opiekuńczych oraz w zakresie prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczestników w ich środowisku codziennym.

17. Spotkania okolicznościowe, wycieczki, wyjazdy: uczestnicy w miarę możliwości Domu włączają się w organizację różnych imprez i okoliczności oraz biorą bezpośredni udział w spotkaniach integracyjnych, okolicznościowych oraz w zajęciach w środowisku otwartym.

_dsc0193