Smaczne efekty pracowni kulinarnej…

     Głównym celem zajęć w pracowni kulinarnej jest nabywanie, podtrzymywanie i doskonalenie umiejętności wykonywania czynności przydatnych w życiu codziennym takich jak: wybór i zakup produktów spożywczych, przygotowywanie prostych posiłków, gotowanie – czynności umożliwiających zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych. W Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie zajęcia te odbywają się codziennie i kuszą od rana wszystkich uczestników cudownymi zapachami. Dom zapewnia wszystkim uczestnikom jeden, gorący posiłek (zupa/drugie danie), jak również okazjonalnie przekąski: kanapki, desery, sałatki, surówki.  Samodzielnie wykonywane posiłki, wspólna konsumpcja pozytywnie wpływają na samopoczucie uczestników – są źródłem satysfakcji, podnoszą poczucie własnej wartości, wzmacniają wiarę we własne możliwości. Ponadto uczą odpowiedzialności i zaradności życiowej oraz współdziałania w grupie.A więc… SMACZNEGO!!!

Wizyta duszpasterska w ŚDS…

Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy. Również i w Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II  miało miejsce takie spotkanie. W czwartkowe południe 24 stycznia 2019 r. uczestnicy z radością oczekiwali na  wizytę kapłana.  Domownicy   przygotowali stół nakrywając go białym obrusem, na którym umieścili świece, krzyż i wodę święconą. Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Iłowie-Osadzie ks. Jan Pezara modlił się o Boże błogosławieństwo dla domowników i pracowników ŚDS. Nie zabrakło również Dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej – ks. Daniela Adamowicza, który podziękował Proboszczowi za wizytę duszpasterską oraz  wyjaśnił  uczestnikom, dlaczego tak ważna jest kolęda. Spotkanie przebiegło w niezmiernie miłej atmosferze, został przygotowany słodki poczęstunek, a na pamiątkę wizyty każdy z uczestników otrzymał święty obrazek.

Święto ŚDS…

      Jubileusz XIV – lecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie to ważny czas dla wszystkich pracowników i uczestników tam przebywających. To czas wspomnień i refleksji. Dnia 14.01.2019 r. przy kawie i słodkim poczęstunku wspólnie oglądaliśmy zdjęcia i filmiki zachowane od początku powstania placówki, aż do dnia dzisiejszego. Wspominaliśmy uczestników, którzy uczęszczali do ŚDS, a których już nie ma wśród nas. Na koniec wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że środowiskowy dom samopomocy jest ich drugim domem…