Warsztaty ze szkołą…

     Dnia 15.05.2019 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Iłowie – Osadzie wraz nauczycielami w ramach godzin wychowawczych przybyli do placówki Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Iłowie – Osadzie. Uczniowie wraz z uczestnikami ŚDS brali udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników Domu. Tematyka warsztatów była bardzo zróżnicowana od bardziej do mniej formalnej i obejmowała: informacje na temat funkcjonowania i organizacji Domu, tworzenie ozdobnych serc, ćwiczenia na przyrządach sportowych, różne formy relaksacji oraz sporządzenie i degustacja babeczek. Uczniowie mieli okazję zdobyć wiele ciekawych wiadomości o funkcjonującym w ich gminnie Domu, zobaczyć warunki i wyposażenie wszystkich pracowni oraz uczestniczyć w różnorakich formach spędzania czasu wolnego. Celem warsztatów była integracja młodzieży z osobami niepełnosprawnymi, promowanie pozytywnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie umiejętności porozumiewania się z innymi ludźmi, stawanie się otwartym w stosunku do drugiego człowieka jego niepowtarzalności, oryginalności czy inności. Kierownik, kadra i uczestnicy Domu pragną wyrazić wielką wdzięczność uczniom za przybycie i niezwykłą aktywność oraz za naturalny i świadomy odbiór treści warsztatowych, co świadczy o niezwykłej otwartości i wrażliwości tej młodzieży.

Dodaj komentarz